POINTCO DEVELOPMENT
PointCo Development, we współpracy ze swoimi europejskimi partnerami, projektuje obiekty i realizuje inwestycje budowlane oraz uczestniczy w transakcjach jako partner w obrocie nieruchomościami. Podmiot ten uczestniczy w długoterminowych transakcjach inwestycyjnych we wszystkich klasach aktywów.Projektujemy nasze obiekty, wykorzystując wspólne doświadczenia z naszymi partnerami, inwestorami, operatorami, architektami, dostawcami i wybranymi przedstawicielami. Jak wszystkie podmioty Grupy, PointCo Development działa w kulturze opartej na zaufaniu i wsparciu.Dzięki naszej wiedzy z zakresu nieruchomości i finansów, identyfikujemy najlepsze okazje na rynku. Jesteśmy szybcy, błyskawicznie reagujemy i kontrolujemy cały łańcuch inwestycyjny.
>
PODMIOT DZIAŁAJĄCY NA RZECZ INSTYTUCJI ZDROWOTNYCH
2022
Otwarcie rynku

portugalskiego

2021
Utworzenie firmy PointCo Development

z pełną ofertą

2013
Otwarcie działalności

o wartości dodanej we Francji

icon-pointco-group-development-white
POINTCO DEVELOPMENT

Wspieramy i doradzamy naszym klientom, udostępniając im naszą fachową wiedzę w ramach różnych usług, takich jak rozwój nieruchomości, pomoc w zarządzaniu pracami i poszukiwanie terenów. Organizujemy również i uczestniczymy w operacjach o wysokiej wartości dodanej.

DZIAŁANIA O WARTOŚCI DODANEJ

Jako przedsiębiorca uczestniczący w obrocie nieruchomościami, dzięki doskonałym umiejętnościom technicznym, PointCo Development uczestniczy w transakcjach dotyczących nieruchomości w imieniu własnym lub osób trzecich.
Wiedza i globalna oferta podmiotów wchodzących w skład PointCo Group pozwala nam nadzorować cały projekt, jak również jego odsprzedaż w sposób zinternalizowany. 

USŁUGI DEWELOPERSKIE

Wychodząc naprzeciw potrzebom partnerów PointCo Group, oferuję usługę deweloperską «szytą na miarę». Dzięki naszym ekspertom, realizujemy różnego rodzaju projekty, które spełniają międzynarodowe kryteria w zakresie nieruchomości.

WSPARCIE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

W ramach naszej własnej pracy lub dla operacji zewnętrznych oferujemy usługę wsparcia w zarządzaniu projektami. Nasze wewnętrzne umiejętności i międzynarodowe standardy pracy pozwalają klientowi na dokładne wsparcie projektu w trakcie jego realizacji dzięki raportom wydawanym w określonych odstępach czasu. Nasze lokalne zespoły potrafiąprzeprowadzać wizyty i spotkania, w celu przekazania wiarygodnych i kompletnych informacji. 

POSZUKIWANIE GRUNTÓW

W ramach naszej globalnej oferty usług, proponujemy własną usługę poszukiwania gruntów, niezależnie od tego, czy jest ona częścią usługi deweloperskiej, czy też nie.
Nasi deweloperzy są w stanie znaleźć najlepsze działki, w zależności od potrzeb klienta, dzięki solidnej sieci pozarynkowej.

icon-pointco-group-capital-white
POINTCO CAPITAL

Nasze doświadczenie i wiedzę na temat rynku nieruchomości przekazujemy inwestorom instytucjonalnym i firmom zarządzającym. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, oferujemy różnego rodzaju międzynarodowe usługi doradcze w zakresie nieruchomości: badanie możliwości inwestycyjnych, przejęcia w wyniku orzeczeń sądowych, transfery portfeli itp.

BADANIA INWESTYCYJNE

USŁUGA BADANIA INWESTYCJI DOSTOSOWANA DO POTRZEB KLIENTA .

Oferujemy inwestorom instytucjonalnym i zarządzającym aktywami spersonalizowaną usługę badań inwestycyjnych.
Wyzwania i potrzeby każdego projektu są dokładnie analizowane przez naszych analityków, którzy opracowują specyfikację dostosowaną do potrzeb klienta, aby zaproponować mu najlepsze inwestycje. Nasi eksperci przeprowadzą ich przez cały proces zakupu. 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

PEŁNE WSPARCIE AŻ DO MOMENTU ZAWARCIA OSTATECZNEJ TRANSAKCJI

Ta kompleksowa usługa wsparcia polega na określeniu celów klienta, przeprowadzeniu dogłębnej analizy portfela, negocjacji każdego składnika aktywów z osobna oraz śledzeniu umów aż do momentu podpisania ich w kancelarii notarialnej. Wszystkie te kroki są przez nas wykonywane przy zachowaniu całkowitej przejrzystości wobec właściciela. 

PRZETARGI

USŁUGA PRZETARGOWA PRZEZNACZONA ZARÓWNO DLA WŁAŚCICIELI PRYWATNYCH JAK I INSTYTUCJONALNYCH

Oferujemy usługi przetargowe zarówno dla właścicieli prywatnych, jak i instytucjonalnych. Dzięki doskonałej znajomości rynku nieruchomości oraz wiedzy z zakresu finansów, zajmujemy się wstępną wyceną nieruchomości, a tym samym określeniem docelowej ceny. Usługa ta obejmuje również poszukiwanie przyszłych nabywców (według aktywów, wielkości, itp.) oraz bardziej ogólnie, wszystkie aspekty związane z techniczną organizacją przetargu (akta prezentacyjne, wizyty, składanie ofert, due diligence, itp.) 

Zobacz więcej
icon-pointco-group-healthcare-white
POINTCO HEALTHCARE

Współpracujemy z podmiotami działającymi w sektorze opieki zdrowotnej na całym świecie i oferujemy im różne rozwiązania w celu rozwoju lokalnego lub międzynarodowego. Zapewniamy naszym klientom nasze europejskie doświadczenie w zakresie nieruchomości związanych z sektorem opieki zdrowotnej. Oferujemy kompleksowe usługi, począwszy od pozyskiwania i badania rynku po zarządzanie nieruchomościami po transakcji.

POSZUKIWANIE FINANSOWANIA

OFERTA W POSZUKIWANIU INWESTORÓW W 3 KONKRETNYCH DZIEDZINACH

Nieruchomości | Pomagamy naszym klientom w sprzedaży ich nieruchomości, finansowaniu nowych budynków, rozbudowy lub nabycia nieruchomości w ramach przejęcia przedsiębiorstwa.

Kapitał własny | Oferujemy usługę finansowania kapitałowego i towarzyszymy naszym klientom od zdefiniowania ich potrzeb do negocjacji ze specjalistycznym prywatnym funduszem inwestycyjnym.

ZOBOWIĄZANIE KREDYTOWE | Nasi eksperci wspierają naszych partnerów w ich rozwoju, a w szczególności w poszukiwaniu rozwiązań finansowania poprzez kapitał obligacyjny w celu pozyskania wierzytelności.

Projektach nieruchomościowych

Fuzje i przejęcia (M&A)

Kompleksowe usługi doradcze w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości

ZAKUP | Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwój lokalny czy międzynarodowy, nasze zespoły pomagają klientom w znalezieniu aktywów już działających. Na podstawie precyzyjnej specyfikacji wyszukujemy, negocjujemy i przeprowadzamy transakcje biznesowe w sektorze zdrowia.

OFERTA | W kontekście strategicznego rozwoju, zaprzestania działalności lub trudności w zarządzaniu, jesteśmy w stanie sprzedać aktywa biznesowe konkretnej grupie klientów.

Zobacz więcej
pointco-development-servicesPointCo-Capital-servicesPointCo-Healthcare-Services

DZIAŁANIA O WARTOŚCI DODANEJ 

Jako przedsiębiorca uczestniczący w obrocie nieruchomościami, dzięki doskonałym umiejętnościom technicznym, PointCo Development uczestniczy w transakcjach dotyczących nieruchomości w imieniu własnym lub osób trzecich.
Wiedza i globalna oferta podmiotów wchodzących w skład PointCo Group pozwala nam nadzorować cały projekt, jak również jego odsprzedaż w sposób zinternalizowany. 

USŁUGI DEWELOPERSKIE 

Wychodząc naprzeciw potrzebom partnerów PointCo Group, oferujemy usługę deweloperską «szytą na miarę». We Francji i Portugalii realizujemy różnego rodzaju projekty, które spełniają międzynarodowe kryteria w zakresie nieruchomości. 

WSPARCIE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI 

W ramach naszej własnej pracy lub dla operacji zewnętrznych oferujemy usługę wsparcia w zarządzaniu projektami. Nasze wewnętrzne umiejętności i międzynarodowe standardy pracy pozwalają klientowi na dokładne wsparcie projektu w trakcie jego realizacji dzięki raportom wydawanym w określonych odstępach czasu. Nasze lokalne zespoły potrafią przeprowadzać wizyty i spotkania, w celu przekazania wiarygodnych i kompletnych informacji. 

POSZUKIWANIE GRUNTÓW 

W ramach naszej globalnej oferty usług, proponujemy własną usługę poszukiwania gruntów, niezależnie od tego, czy jest ona częścią usługi deweloperskiej, czy też nie.
Nasi deweloperzy są w stanie znaleźć najlepsze działki, w zależności od potrzeb klienta, dzięki solidnej sieci pozarynkowej. 

BADANIA INWESTYCYJNE 

USŁUGA BADANIA INWESTYCJI DOSTOSOWANA DO POTRZEB KLIENTA .

Oferujemy inwestorom instytucjonalnym i zarządzającym aktywami spersonalizowaną usługę badań inwestycyjnych.
Wyzwania i potrzeby każdego projektu są dokładnie analizowane przez naszych analityków, którzy opracowują specyfikację dostosowaną do potrzeb klienta, aby zaproponować mu najlepsze inwestycje. Nasi eksperci przeprowadzą ich przez cały proces zakupu. 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

PEŁNE WSPARCIE AŻ DO MOMENTU ZAWARCIA OSTATECZNEJ TRANSAKCJI

Ta kompleksowa usługa wsparcia polega na określeniu celów klienta, przeprowadzeniu dogłębnej analizy portfela, negocjacji każdego składnika aktywów z osobna oraz śledzeniu umów aż do momentu podpisania ich w kancelarii notarialnej. Wszystkie te kroki są przez nas wykonywane przy zachowaniu całkowitej przejrzystości wobec właściciela. 

PRZETARGI 

USŁUGA PRZETARGOWA PRZEZNACZONA ZARÓWNO DLA WŁAŚCICIELI PRYWATNYCH JAK I INSTYTUCJONALNYCH

Oferujemy usługi przetargowe zarówno dla właścicieli prywatnych, jak i instytucjonalnych. Dzięki doskonałej znajomości rynku nieruchomości oraz wiedzy z zakresu finansów, zajmujemy się wstępną wyceną nieruchomości, a tym samym określeniem docelowej ceny. Usługa ta obejmuje również poszukiwanie przyszłych nabywców (według aktywów, wielkości, itp.) oraz bardziej ogólnie, wszystkie aspekty związane z techniczną organizacją przetargu (akta prezentacyjne, wizyty, składanie ofert, due diligence, itp.) 

POSZUKIWANIE FINANSOWANIA

OFERTA W POSZUKIWANIU INWESTORÓW W 3 KONKRETNYCH DZIEDZINACH

Nieruchomości | Pomagamy naszym klientom w sprzedaży ich nieruchomości, finansowaniu nowych budynków, rozbudowy lub nabycia nieruchomości w ramach przejęcia przedsiębiorstwa.

Kapitał własny | Oferujemy usługę finansowania kapitałowego i towarzyszymy naszym klientom od zdefiniowania ich potrzeb do negocjacji ze specjalistycznym prywatnym funduszem inwestycyjnym.

ZOBOWIĄZANIE KREDYTOWE | Nasi eksperci wspierają naszych partnerów w ich rozwoju, a w szczególności w poszukiwaniu rozwiązań finansowania poprzez kapitał obligacyjny w celu pozyskania wierzytelności.

Projektach nieruchomościowych

 

Fuzje i przejęcia (M&A)

Kompleksowe usługi doradcze w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości

ZAKUP | Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwój lokalny czy międzynarodowy, nasze zespoły pomagają klientom w znalezieniu aktywów już działających. Na podstawie precyzyjnej specyfikacji wyszukujemy, negocjujemy i przeprowadzamy transakcje biznesowe w sektorze zdrowia.

OFERTA | W kontekście strategicznego rozwoju, zaprzestania działalności lub trudności w zarządzaniu, jesteśmy w stanie sprzedać aktywa biznesowe konkretnej grupie klientów.

NASZE MIĘDZYNARODOWE OSIĄGNIĘCIA


Wybierz kraj, aby zobaczyć jego osiągnięcia
Zjednoczone Królestwo
 • 17
  BUILDINGS
 • 61.749
  SQM
 • 1.265
  BEDS
Francja
 • 43
  BUDYNKI
 • 263.298
  m2
Włochy
 • 4
  BUDYNKI
 • 33.400
  m2
 • 780
  łóżka
Portugalia
 • 16
  BUDYNKI
 • 72.311
  m2
 • 1.350
  łóżka
Hiszpania
 • 3
  BUDYNKI
 • 14.326
  m2
 • 321
  łóżka
England (Zjednoczone Królestwo) - 2022
Care Home – Greenfield

4.134

94 Łóżka

30 Dzierżawa

England (Zjednoczone Królestwo) - 2022
Care Home – Greenfield

3.698

79 Łóżka

30 Dzierżawa

England (Zjednoczone Królestwo) - 2022
Care Home – Greenfield

3.821

78 Łóżka

30 Dzierżawa

England (Zjednoczone Królestwo) - 2022
Care Home – Greenfield

4.512

76 Łóżka

30 Dzierżawa

England (Zjednoczone Królestwo) - 2022
Care Home – Greenfield

4.781

99 Łóżka

30 Dzierżawa

England (Zjednoczone Królestwo) - 2022
Care Home – Greenfield

3.750

74 Łóżka

30 Dzierżawa

Pointco-Group-Preston-marina
England (Zjednoczone Królestwo) - 2022
Care Home – Greenfield

4.000

69 Łóżka

30 Dzierżawa

Pointco-Group-Inverness
Scottish Highlands (Zjednoczone Królestwo) - 2020
Care Home – New Building

4.152

88 Łóżka

30 Dzierżawa

Zakończone transakcje
POINTCOTEAM
pointco-group_Jerome-Cornille
Jérôme Cornille
CEO, Founder & Strategic Board Chairman
pointco-group_Caroline Torner
Caroline Torner
HR - Office Mgt - Finance Manager & Strategic Board Member (ESG & Human Ressources)
Louis Lecuyer
Investment Manager & Strategic Board Member (Finance & Commercial Development)
pointco-group_Aude-Delmas-Begue
Aude Delmas-Begue
Communication Manager & Strategic Board Member (Communication & Institutional Relations)
pointco-group_Blandine-Berthout
Blandine Berthout
Investment Analyst
pointco-group_Weronika-Bielecka
Weronika Bielecka
Business Developer
pointco-group_Jessica-Parra
Jessica Parra
M&A Analyst
Céleste Pelletier Doisy
Junior Investment Analyst
Arnaud Le Grelle
Junior Business Developer
Jeanne Olivie
Junior Investment Analyst
Lucas Arrighi
Junior Investment Analyst
Victor Schaub
Junior Investment Analyst
Fatim Koné
Communication Officer